Etik og moral

 

Summen af vore daglige værdinormer. Hvad er sand/ falsk og hvad er ondt/godt.

 

Vision
Vi vil i Skive Atletik- og Motionsklub til enhver tid synliggøre etiske og moralske værdier i klubbens arbejde.

 

Overordnet målsætning
Skive Atletik- og Motionsklubvil arbejde for, at skrevne og uskrevne regler,der gælder i samfundet såvel som idrætslivet, respekteres og efterleves og, at idrætsledere, medlemmer,og trænere skal være deres etiske, moralske og samfundsmæssige ansvar bevidst.

 

Politik/princip
Skive Atletik- og Motionsklubvil arbejde for, at der skabes optimale rammer for udfoldelse af "det gode idrætsliv", hvor de etiske og moralske værdier er i højsædet.

 

Strategi
Igennem idrætsledere og trænere skal de etiske og moralske værdier videreføres til klubbens øvrige medlemmer. Skive Atletik- og Motionsklubvil hele tiden være opmærksom på eventuelle etiske og moralske dilemmaer i samfundet såvel som indenfor klublivet. Der vil derfor løbende være nye emner, som vil blive behandlet; for eksempel doping og seksuelt relateret chikane eller overgreb på børn. På den måde vil Skive Atletik- og Motionsklub gøre sig problemerne bevidst og komme dem i forkøbet.

 

Mål
Skive Atletik- og Motionsklub vil arbejde for at alle kan få mulighed for at deltage i et idrætstilbud - unge som ældre, elite som bredde. Klubben har som mål at udvikle den enkelte idrætsudøver fysisk, psykisk og socialt, hvilket vil fremme medlemmernes liv i et samfundsmæssigt perspektiv.

SENESTE NYT

Ny kontingentopkrævning for 2024

 

Kære SAM’er

På generalforsamlingen den 25. januar 2024, blev det besluttet at vi i SAM overgår til at betale kontingent via abonnement, på samme måde som man kender det fra telefon, forsikring og …

Læs mere