Funktionsbeskrivelse

Forretningsordener i Skive AM

 

 

Funktionsbeskrivelse for ledelsen.

 

 • Bestyrelsen består af klubbens formand, klubbens kasserer, klubbens sekretær og klubbens aktivitetsansvarlige.
 • Bestyrelsen skal afholde regelmæssige bestyrelsesmøder.
 • Bestyrelsen skal sikre en god og konstant kontakt med afdelingerne.
 • Bestyrelsen skal være det samlende led i Skive AM.
 • Bestyrelsen skal til enhver tid have kendskab til aktiviteterne i klubben.
 • Bestyrelsen har råderum over max. 25.000 kr. pr. år.
 • Bestyrelsen skal afholde mindst to årlige fællesmøder med afdelingerne. Det ene er budgetmødet.
 • Bestyrelsen skal støtte afdelingerne i deres arbejde. Bestyrelsen kan indbyde en afdeling til møde, og kan invitere sig selv med til et afdelingsmøde.

 

 

Funktionsbeskrivelse for formanden.

 

 • Formanden repræsenterer klubben indad- og udadtil – til medier, institutioner, politikere, organisationer, andre klubber m.m.
 • Formanden er ansvarlig for klubbens idrætspolitiske og økonomiske status.
 • Formanden refererer til den øvrige bestyrelse og generalforsamlingen. 
 • Formanden vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode.
 • Formanden repræsenterer alle afdelinger og medlemmer i Skive AM.
 • Formanden er ansvarlig for, at bestyrelse og udvalgene fungerer efter klubbens formål, og i overensstemmelse med klubbens målsætning og politikker.

 

Funktionsbeskrivelse for den kassereren.

 

 • Skal føre og styre klubbens regnskab.
 • Skal, sammen med bestyrelsen, lægge klubbens budget.
 • Skal følge op på udvalgenes budgetter i løbet af året.
 • Betaler klubbens regninger.
 • Afgiver registrering af medlemmer til forbund, kommune og idrætssamvirket (SIS).
 • Aftaler møde med klubbens revisorer med henblik på revision inden generalforsamlingen.
 • Udarbejder årsregnskab før generalforsamlingen.
 • Fremlægger årsregnskab på generalforsamlingen.
 • Fremlægger det kommende års budget på generalforsamlingen.

 

Funktionsbeskrivelse for sekretæren.

 

 • Udarbejder referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 • Registrerer og arkiverer dokumenter og journaler for SAM.
 • Deltager på bestyrelsesplan i møder med udvalg, forvaltning, klubber, organisationer, forbund, erhvervsliv og generalforsamlinger.
 • Er én af kontaktadresserne til SAM.
 • Indrykker meddelelser fra klubben på hjemmeside og i medier.
 • Offentliggør indkaldelser til generalforsamlinger.
 • Indsender navne på mestre til SIS og Skive Kommune.
 • Indsamler udvalgenes beretninger og formidler dem.

 

Funktionsbeskrivelse for aktivitetsansvarlig.

 

 • Skal stimulere aktiviteterne og udviklingen i klubben – f.eks. natløb, kvindeløb, mandeløb, timeløb, hyldning af mestre m.m.
 • At facilitere og fremme nye og eksisterende aktiviteter.
 • Være inspirationskilde for nye tiltag.
 • Være hjælper for de enkelte afdelinger ved arrangementer. Knytte kontakter, finde økonomi, annoncere aktiviteter, formidle til hjemmeside.
 • Kontaktperson mellem de andre foreninger/klubber og SAM. Være den som finder og aftaler aktiviteter med de rette udvalg.

Ved planlægningen af en aktivitet, der involverer et udvalg, skal pågældende udvalg altid medinddrages, før afgørelse kan træffes.

 • Være bindeled mellem bestyrelsen og aktiviteterne i udvalgene.
 • Kontaktperson til klubbens sponsorer og støtter.