Funktionsbeskrivelse

Forretningsordener i Skive AM

 

 

Funktionsbeskrivelse for ledelsen.

 

 • Ledelsen består af klubbens formand, klubbens økonomiansvarlige, klubbens sekretær og klubbens aktivitetsansvarlige.
 • Ledelsen skal afholde regelmæssige ledelsesmøder.
 • Ledelsen skal sikre en god og konstant kontakt med afdelingerne.
 • Ledelsen skal være det samlende led i Skive AM.
 • Ledelsen skal til enhver tid have kendskab til aktiviteterne i klubben.
 • Ledelsen har råderum over max. 25.000 kr. pr. år.
 • Ledelsen skal afholde mindst to årlige fællesmøder med afdelingerne. Det ene er budgetmødet.
 • Ledelsen skal støtte afdelingerne i deres arbejde. Ledelsen kan indbyde en afdeling til møde, og kan invitere sig selv med til et afdelingsmøde.

 

 

Funktionsbeskrivelse for formanden.

 

 • Formanden repræsenterer klubben indad- og udadtil – til medier, institutioner, politikere, organisationer, andre klubber m.m.
 • Formanden er ansvarlig for klubbens idrætspolitiske og økonomiske status.
 • Formanden refererer til den øvrige ledelse og årsmødet.
 • Formanden vælges på årsmødet for en 2 årig periode.
 • Formanden repræsenterer alle afdelinger og medlemmer i Skive AM.
 • Formanden er ansvarlig for, at ledelsen og udvalgene fungerer efter klubbens formål, og i overensstemmelse med klubbens målsætning og politikker.

 

Funktionsbeskrivelse for den økonomiansvarlige.

 

 • Skal føre og styre klubbens regnskab.
 • Skal, sammen med ledelsen, lægge klubbens budget.
 • Skal følge op på udvalgenes budgetter i løbet af året.
 • Betaler klubbens regninger.
 • Afgiver registrering af medlemmer til forbund, kommune og idrætssamvirket (SIS).
 • Aftaler møde med klubbens revisorer med henblik på revision inden årsmødet.
 • Udarbejder årsregnskab før årsmødet.
 • Fremlægger årsregnskab på årsmødet.
 • Fremlægger det kommende års budget på årsmødet.

 

Funktionsbeskrivelse for sekretæren.

 

 • Udarbejder referat fra ledelsesmøder og årsmøder.
 • Registrerer og arkiverer dokumenter og journaler for SAM.
 • Deltager på ledelsesplan i møder med udvalg, forvaltning, klubber, organisationer, forbund, erhvervsliv og årsmøder.
 • Er én af kontaktadresserne til SAM.
 • Indrykker meddelelser fra klubben på hjemmeside og i medier.
 • Offentliggør indkaldelser til årsmøder.
 • Indsender navne på mestre til SIS og Skive Kommune.
 • Indsamler udvalgenes beretninger og formidler dem.

 

Funktionsbeskrivelse for aktivitetsansvarlig.

 

 • Skal stimulere aktiviteterne og udviklingen i klubben – f.eks. natløb, kvindeløb, mandeløb, timeløb, hyldning af mestre m.m.
 • At facilitere og fremme nye og eksisterende aktiviteter.
 • Være inspirationskilde for nye tiltag.
 • Være hjælper for de enkelte afdelinger ved arrangementer. Knytte kontakter, finde økonomi, annoncere aktiviteter, formidle til hjemmeside.
 • Kontaktperson mellem de andre foreninger/klubber og SAM. Være den som finder og aftaler aktiviteter med de rette udvalg.

Ved planlægningen af en aktivitet, der involverer et udvalg, skal pågældende udvalg altid medinddrages, før afgørelse kan træffes.

 • Være bindeled mellem ledelsen og aktiviteterne i udvalgene.
 • Kontaktperson til klubbens sponsorer og støtter.

 

SENESTE NYT

Indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinært årsmøde

Skive Atletik- og Motionsklub indkalder hermed til ordinært årsmøde

Torsdag den 24. januar 2019 kl 18.30

I Vip-lokalet på Skive Stadion.

Beretninger, årsrapport sa…

Læs mere

Skive AM forlænger samarbejdsaftalen med Trimtex

 

Klik her for at læse fælles pressemeddelelse

 

Læs mere

Indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinært årsmøde

Skive Atletik- og Motionsklub indkalder hermed til ordinært årsmøde

Torsdag den 25. januar 2018 kl 18.30

I Vip-lokalet på Skive Stadion.

Beretninger, årsrapport sa…

Læs mere