ViKaSki orienteringsløb

ViKaSki orienteringsløb d. 1. april 2020


Da der ikke er nogen nævneværdig smittespredningsrisiko ved individuelt at løbe en tur i skoven og finde nogle poster, har vi forsøgt at finde en metode hvorved vi kan fortsætte med at dyrke ViKaSki orientering uden at forårsage en smitterisiko. Hvis vi så vidt det er muligt fjerner det sociale element, bør vi kunne fortsætte vores mulighed for at komme i skoven.

 

Vi vil derfor tilbyde ”ViKaSki orienteringsløb” fra onsdag d. 1. april 2020 og indtil videre, som beskrevet herunder.

 

I bedes læse det hele grundigt igennem, inden I downloader (printer) en bane og løber i skoven!

 

Antallet af baner til rådighed er afhængig af den enkelte banelægger og mulighederne i skovene, men der tilstræbes at være fire baner:

 

 • Bane 1 Svær 7-9 km.
 • Bane 2 Svær 5-6 km.
 • Bane 3 Svær 3,5-5 km.
 • Bane 4 Mellemsvær 3-5 km.

Man er velkommen til selv at korte af og lave egne baner på de poster der er sat ud. (Her skal man så være opmærksom på, at sporet ikke passer i o-track). 

 • Der vil ikke være hjælpere ved start og mål.
 • Indtil videre udsættes der kun postskærme til de planlagte ViKaSki orienteringsløb. 
 • Der vil dermed ikke være enheder i skoven, da de ved berøring kan være smittebærer mellem løbere og vi vil ikke risikere, at de bliver fjernet. 
 • Det skal indskærpes, at løberne IKKE må berøre postskærmene. Hold ca. 5 m afstand til dem.  
 • Vi vil til gengæld tilbyde O-track som tidtagning og sammenligning mellem løbere der ønsker det. 
 • Læse mere på https://o-track.dk  
 • Der vil være fri adgang til at løbe banerne den: 1. april 2020 i perioden kl. 10.00 til kl. 20.00. (Posterne indsamles fra kl. 20.00).
 • Der opfordres til at sprede løbstidspunkterne over hele dagen. Konstateres det at være begyndende mange - flere end 5 - 8 biler - ved start/mål skal man tænke sig godt om, og parkere med omhu. Holde ekstra afstand. 
 • Skovtilladelserne giver ikke lov til at løbe i mørke, så sørg for at starte i god tid inden solnedgang, og ikke før det er blevet lyst om morgenen. 
 • Tag de nødvendige forholdsregler i forhold til Corona-smittefaren. 
 • Man skal undgå kontakt med andre, både før under og efter løbet. 
 • Vi foreslår en generel afstand på ca. 10 meter. Dvs. man skal holde afstand til andre løbere i skoven og ikke konkurrere om at komme først. 
 • Husk at virus smitter primært gennem væske. Når vi løber puster og pruster vi, så smitterisikoen er ved passage af andre løbere, ved at vi indånder hinandens udåndingsluft. 
 • Der er plads nok i skoven til at løbe uden om, eller løbe ind i siden af vejen. Hvis man gerne vil have lov til at overhale en anden, løber på en smallere sti, kan man råbe ”Bagfra” hvilket er en anmodning til den foran om at trække lidt til siden så man kan passere i en fornuftig afstand. 
 • I skal dog være opmærksom på transporten til og fra løbet. Undgå offentlig transport eller grupperinger, kødannelse mv. også ved start og mål. 
 • Parker bilerne med afstand. 
 • Generelt skal I tænke jer godt om og følge myndighedernes anbefalinger, så vi kan gennemføre ViKaSki orienteringsløbene til glæde for så mange som muligt. 
 • Kort vil blive lagt op på de tre klubbers hjemmesider, så man selv kan downloade og printe ud. 
 • I kan finde kort til download på Viborg OK, Karup OK og Skive AMOK hjemmesider. 
 • Hvis man ikke har mulighed for at printe kort selv, må man forsøge at få det gjort ved en i egen klub. 
 • Husk I kan printe kortet og studere det grundigt inden I går i skoven. 
 • Alle kan deltage – ikke kun klubbens medlemmer. 

 

Har I spørgsmål eller kommentarer. Så kan I kontakte banelæggeren til ViKaSki løbet d. 1. april 2020: Gert Johannesen tlf. 2129 9845 eller alternativt sende en mail til skiveamok@gmail.com

 

Der vil blive udarbejdet en lignende vejledning til alle ViKaSki orienteringsløb. Følg med på ViKaSki kalenderen. Her vil der være link til løb og kortfiler.

 

Vi ses (på afstand) i skoven….

Link:

 

Link til kort og baner:

 

Kort og banefiler vil være klar til selv-print senest fra tirsdag d. 31. marts kl. 16

Terrænnet ved post nr. 76 og 79 er en smule diffus. 

Der er fjernet et antal indhegninger og der er kommet et antal nye til.

Link til:  

Parkering, start og mål d. 1. april 2020