Overgreb mod børn

Vision
I Skive Atelik- og Motionsklub skal børns tryghed og sikkerhed være i højsædet, så overgreb mod børn ikke kan eller vil finde sted.

Overordnet målsætning
Skive Atelik- og Motionsklub vil arbejde aktivt for, at børn og unge beskyttes mod voksnes seksuelle overgreb, således at pædofiles mulighed for at komme i bevidst seksuel kontakt med klubbens medlemmer under den seksuelle lavalder helt undgås.

Politik/princip
Skive Atelik- og Motionsklub vil følge lovgivningen i tilfælde af overtrædelser. Misbrug vil medføre ubetinget eksklusion fra klubben. Ingen træner/leder må misbruge sin autoritet.

Strategi
Skive Atelik- og Motionsklub vil via informationsmateriale, møder og andre tiltag oplyse foreningens ledere og trænere omkring signaler, tegn eller andet, som disse bør have deres opmærksomhed rettet imod og, som kunne pege på forseelse, der vil kunne skade børn og unge. Når der arbejdes med børn og unge bør der altid være 2 trænere - subsidiært 1 træner og 1 forældre - tilstede.