I Skive Atletik- og Motionsklub dyrker vi atletik, gang/løb, triathlon og orienteringsløb. Vi har plads til alle uanset alder, erfaring og ambitionsniveau

Klubben ligger i naturskønne omgivelser tæt ved Karup Å, Krabbesholm Skov og Skive Fjord. Vi råder over nogle af Danmarks bedste idrætsanlæg:

 • Skive Stadion til udendørs atletik
 • Spar Nord Arena til indendørs atletik
 • Krabbesholm Skov og Skive Plantage til orienteringsløb og motionsløb
 • Skive Badeland og Skive Fjord til svømning
 • Mange stisystemer og cykelstier i og omkring Skive  

Skive Atletik- og Motionsklub er medlem af Dansk Atletik Forbund, Triatlon Danmark, Dansk Orienterings

Årsrapporter og årsberetninger

Der er generalforsamling hvert år i januar, både i Skive Atletik- og Motionsklub og i klubbens støtteforening.

Medlemmernes kontingent sikrer sammen med klubbens øvrige indtægter, at vi kan investere i fornødent materiel til afholdelse af stævner og løb på højeste niveau, såvel udendørs som indendørs.  

Overskud, som ikke tillægges egenkapitalen, kanaliseres tilbage til medlemmerne, for eksempel via tilskud til medlemmernes køb af klubtøj, klubarrangementer eller andre medlemsfordele. 

Årsrapporten, påtegnet af to klubrevisorer, godkendes på foreningens generalforsamling.

Årsrapporten januar 2024

Referat fra generalforsamling januar 2024

Vedtægter og politikker

Et trygt træningsmiljø

I Skive Atletik- og Motionsklub skal børns tryghed og sikkerhed være i højsædet, så overgreb mod børn ikke kan eller vil finde sted. Klubben indhenter børneattester for de trænere og hjælpere, der har vedvarende kontakt med børn og unge under 15 år.

Ingen træner/leder må misbruge sin autoritet. Skive Atletik- og Motionsklub vil følge lovgivningen i tilfælde af overtrædelser, og misbrug vil medføre ubetinget eksklusion fra klubben. 

Det er også en del at et trygt træningsmiljø, at der ikke er nogen, der bruger doping for at opnå bedre resultater. Doping er både til fare for helbredet og er imod sportens etik.

Skive Atletik- og Motionsklub følger IOC og/eller medlemsorganisationers internationale eller nationale liste over forbudte stoffer. I tilfælde af, at et klubmedlem overtræder dopingreglerne, vil dette blive mødt med eksklusion fra klubben i samme tidsrum som den straf, dopingnævnet tildeler den dopingdømte.

Privatlivspolitik

Vedtægter

Emil Mader Kj?r

Klubtøj

Skive Atletik- og Motionsklub har en aftale med Trimtex om levering af klubtøj. Aftalen gælder indtil videre til og med 2025. 

Klubtøjet købes gennem en særlig klub-webshop hos Trimtex, som er åben to til tre gange om året. Webshoppens åbningsperioder annonceres på klubbens hjemmeside og ved e-mail til medlemmerne.

Alle medlemmer af klubben opfordres til at bruge klubtøj, når de stiller op i konkurrence for Skive AM, Skive AM Triathlon eller Skive AMOK. 

For medlemmer af atletikafdelingen over 14 år gælder det, at de skal være i officielt klubtøj (top/trøje og bukser eller løbedragt), når de repræsenterer Skive AM ved DM, DMU og DT-hold samt ved andre større stævner. Kravet gælder både under konkurrence og ved medaljeceremoni.

Medlemmer af Skive AM, der har fået tilskud til stævner eller løb, er også forpligtet til at bruge deres afdelings klubdragt under konkurrence. 

Skive AM opfordrer medlemmerne til at bruge klubtøjet i den daglige træning, så klubbens medlemmer er lette at genkende i bybilledet.

Spørgsmål om klubtøj kan rettes til klubbens tøjansvarlige i bestyrelsen.

Vores hjemmebane

Idrætsanlægget består af et stadion og en indendørs arena. Stadion bruges både af Skive AM og af fodboldklubben Skive IK; arenaen bruges af Skive AM og Skive Tennisklub.

Der er en mindre parkeringsplads med indkørsel fra Engvej og en større parkeringsplads med indkørsel fra Ågade (bemærk at der er tidsbegrænsning på den del af parkeringspladsen, der er tættest på SønderCentret).

Arenaen er opført i 2007 som multihal med baner til både tennis og atletik. Den er på 4500 kvadratmeter og har kapacitet til 500 tilskuere. Atletikanlægget opfylder internationale mål og er IAAF-certificeret.

Hallen har 4 x 200 m rundbaner med hævede sving. På inderkredsen er der 8 x 60 m løbebaner, stangspring, højdespring, længdespring, trespring samt kuglestød. Desuden er der indrettet et træningsområde med ribber, tove, ringe, reck, plint og fitnessmåtter.

Spar Nord Arena har blandt andet været hjemsted for de danske mesterskaber i atletik for ungdom hvert år siden 2010.

Skive AM råder over hallen til indendørs vintertræning hver mandag, tirsdag og torsdag fra 16:30 til 19:00 og hver lørdag fra 11:30 til 19:00 (indsæt link til haltider fra hjemmesiden). Det er aftalt med Skive Tennisklub, at vi må anvende pladsen uden om tennisbanerne også når Skive Tennisklub har hallen – men husk at vi er gæster i deres træningstid og skal vise hensyn ved ikke at støje, spille musik eller på anden måde genere deres træning.

Stadion er efter flere renoveringer nu et topmoderne idrætsanlæg med cafeteria, VIP-lokaler, klublokaler og styrketræningsrum samt tribuneafsnit med 540 siddepladser. Aktive medlemmer af Skive AM kan bruge omklædningsrum, klublokaler og styrkerum både i den organiserede træning og til selvtræning.

Med sin centrale placering nær skov og strand er det nok et af Danmarks flotteste idrætsanlæg. 

Løbebaner, startblokke, elektronisk tidtagning, tyvstartsanlæg, forhindringer, hække, springanlæg og kastebur er alle IAAF-certificerede.

 Faciliteter:

 • Rundbaner: 6 (Conipur)
 • Ligeløbsbaner: 8
 • Tidtagning: Finish Lynx / Reac Time
 • Længdespring: 2 tilløbsbaner, afsæt 2 og 3 m
 • Højdespring: 2 anlæg
 • Trespring: 2 tilløbsbaner, afsæt 9, 11 og 13 m
 • Stangspring: 2 tilløbsbaner
 • Spydkast: 2 tilløbsbaner
 • Rotationskast: 3 kastebure
 • Kuglestødsanlæg

Ny i klubben

Alle med lyst til atletik, gang/løb, triathlon eller orienteringsløb er velkomne i Skive AM. Kontingentet varierer alt efter alder og aktivitet. Der er rabat, hvis hele husstanden melder sig ind sammen.

Man bliver medlem af Skive AM ved at melde sig ind i en af de fire afdelinger. Uanset hvilken afdeling, man er medlem af, har man adgang til styrkerummet og den fælles løbetræning i motionsafdelingen. Svømmetræning i Skive Badeland kræver, at man er medlem af Triathlonafdelingen.

Du kan se mere om træningstider og kontaktpersoner under de enkelte afdelinger her på hjemmesiden.

Det er også muligt at være støttemedlem af Skive AM. Støttemedlemmer betaler et reduceret kontingent, men kan til gengæld ikke deltage i træning eller benytte klubbens styrkerum.

Betal kontingent

Kontingentet gælder for et år ad gangen og altid fra 1. april til 31. marts. Når du betaler første gang, betaler du for perioden indtil næste årsopkrævning 1. april, hvorefter du betaler normalt kontingent.

Du finder det rette kontingent ved først at vælge afdeling (atletik, motion, triathlon, orientering eller støttemedlem). Derefter finder du den rigtige kontingentsats alt efter din alder og/eller om du kun skal have adgang til at træne som motionist eller også vil have licens til at deltage i konkurrencer på forbundsniveau i Dansk Atletikforbund, Dansk Orienterings-Forbund eller Triatlon Danmark.

Link til betalingsmodulet.

Har du spørgsmål så kontakt formanden for den afdeling du er medlem af eller klubbens medlemsregistrator.

Medlemsregistrator
Janni Rasmussen

Tlf.: 60 94 11 29 (bedst efter kl. 20)
Mail.: vestervang-19@webspeed.dk  

Klubben tilbyder 25 procent rabat, hvis to børn og en voksen melder sig ind fra samme husstand. I praksis melder du alle ind, hvorefter du skriver til klubbens kasserer (link til bestyrelsessiden), som så refunderer 25 procent.

Når du har betalt, får du adgang til en medlemsside, hvor du kan tilføje og rette oplysninger og melde dig ud, hvis du ikke vil være medlem længere.

Bestyrelsen

Skive Atletik- og Motionsklub ledes af en bestyrelse på fire medlemmer og af fire udvalg, der står for aktiviteterne i de fire afdelinger.

Bent Jensen

Formand
Tlf.: 22 10 24 10
Mail: bent@jensen.work

Henrik Lisby

Kasserer
Tlf.: 21 96 40 98
Mail: helisby@gmail.com

Dan Hedberg

Ansvarlig for aktiviter og klubtøj
Tlf.: 69 30 14 52
Mail: dhjskive@gmail.com

Niels Olsen

Sekretær
Tlf.: 29 69 12 91
Mail: nielskolsen@yahoo.com