60+ gruppen

SAM 60+ er for alle medlemmer over 60 år eller medlemmer som har forladt arbejdsmarked af anden årsag. Vi er ca. 100 medlemmer.

SAM 60+ samles den første mandag hver måned i VIP-lokalet på stadion til social hygge med kaffe og rundstykker (ikke helligdage). Der arrangeres desuden ture eller virksomhedsbesøg for medlemmerne. Arrangementer bliver annonceret på hjemmesiden.

SAM 60+ hjælper med praktiske opgaver ved arrangementer og stævner i Skive Atletik- og Motionsklub.

SAM 60+ har økonomisk samarbejdsaftale med Teaterkredsen vedrørende sceneopsætning på Skive Theater og teaterkredsens forestillinger i Kulturcenter Skive. Indtægter fra dette arbejde tilfalder Skive Atletik- og Motionsklub.

60+ udvalget

SAM 60+ kan kontaktes gennem udvalgets formand.

Formand
Erik Storgaard
Tlf.: 30 48 81 60
Mail: esp@pc.dk

Vejledninger

Her kan du finde de vejledninger, 60+ bruger til at gøre arenaen klar til stævner og mesterskaber.

Opstillingsvejledning ved DM og DMU indendørs:

Hent den her

Huskeseddel ved DM og DMU indendørs:

Hent den her