Vinterlangdistance 2 - 2017

Indbydelse til Vinterlangdistance 2 - 2017

 

Løbsdato:

Søndag den 29. januar med første start kl. 10:00

 

Stævnecenter/Mål:

Skive Stadion, Engvej 19, 7800 Skive. Se mødestedet her

 

Parkering:

Ved Skive stadion og Kvickly. Se mødestedet her

 

Løbsområde:

Skive By, Krabbesholm Skov og Skive Plantage.

 

Kort:

En kombination mellem orienteringskort over Krabbesholm Skov, Skive By, Skive Ådal, Skive Plantage og GI kort.

Målestok 1:7500 og 1:10.000 / Ækvidistance 2,5 m

Der benyttes printede kort i plastpose.

 

Terrænbeskrivelse:

Byområde med Byskov, opland, hede og skovstykker. Mange veje og stier.

Kategorien "svær” betyder så svært som det kan lade sig gøre.

Der vil være meget vejvalgsorientering.

Vælg fodtøj efter det.

 

Kontrolsystem:

EMIT elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem. Løberne kan anvende egne EMIT-brikker og har selv ansvaret for at brikkerne virker. Briknummer skal opgives ved tilmelding. 

Leje af brik koster 15 kr.

 

Baner:

Svær: 3 og 6 km. O-kort 1:7500 eller 1:10.000

Svær: 10, 16 og 20 km. O-kort og GI kort 1:10.000.

MTBO: 15 km. O-kort og GI kort 1:10.000

 

Væskeposter:

Der er udsat Væskeposter på 10, 26 og 20 km.

 

Familie- & Motionsorientering:

Der arrangeres samme dag, Familie- & Motionsorientering. Se her

 

Bad, omklædning og toilet:

På Skive Stadion.

 

Kiosk:

Mindre kiosk med mulighed for køb af kaffe, te, vand, øl, kage, brød og slik.

 

Tilmelding:

For orienteringsklubber er der klubvis tilmelding senest den 24. januar 2017 via O-service.

For øvrige deltage kan der tilmeldes ved at klikke her

Eller ved at sende en mail til skiveamok@gmail.com

Senest tilmelding er den 24. januar 2017

Tilmeldingsmodtager: Gert Johannesen, Møllebakken 4, 7800 Skive. 

Nummer på egen EMIT-brik skal fremgå af tilmeldingen.

Hvis intet briknummer anføres, opfattes det som ønske om leje af brik

 

Eftertilmelding:

Ja. Indtil den 29. januar kl. 09:30 (Så længe der vakante baner). Tillæg på 10 kr.

 

Startafgift:

D/H –20: 50,- kr. - D/H 21-: 75,- kr.

Det koster 15,- at leje en brik. 

Startafgift og betaling for leje af brik indbetales klubvis til Skive AMOK samtidig med tilmeldingen på konto 8500-0003502252.

Husk, at angive V2-2017 og klubnavn på indbetalingen.

 

Løbsledelse:

Stævneleder og banelægger: Gert Johannesen skive AMOK.

Banekontrol og tidtagning: Lars-Ole Kopp, Karup OK

Dommer: Udpeges ud fra tilmeldingslisten og offentliggøres på dagen.

 

Oplysninger:

Ved Gert Johannesen, skiveamok@gmail.com tlf. 3266 5966.

 

Løbskortet vil være sammensat af forskellige O-kort og GI kort i målestok 1:7.500 og 1:10.000. Se eks. på kortene nedenfor.