Vinterlang 2021-4

Indbydelse og instruktion    -     Tilmelding    -    Tilmeldte/Startliste

 

 

Indbydelse og instruktion til Selvbetjenings vinterlangdistance O-løb d. 7. februar 2021

 

Viborg OK og Skive AMOK inviterer til Vinterlang 2021-4.

 

En individuel løbetur i det fri er dog en ganske sikker træningsform, og vi vil derfor gerne medvirke til at gøre løbeturen attraktiv med et tilbud om selvbetjening og mulighed for afprøvning af nye o-tekniske tiltag ved vinterlangdistance O-løbet d. 7. februar 2021, efter følgende selvbetjeningskoncept:

 

Covid-19 Forbehold:

Covid-19 restriktionerne er skærpet.

Vi forbereder og klargør arrangementet. Men gør samtidig opmærksom på, at de skærpede Covid-19 restriktioner vil kunne resultere i, at arrangementet begrænses eller aflyses.

 

Klassifikation:

Stævne (med Corona regler).

 

Løbsdato:

Søndag d. 7. februar 2021

 

Mødested:

Feldborggård, Bjørnkærvej 18, Feldborg, 7540 Haderup.

 

Afstand:

P til start: 0-200 m.

 

Parkering:

På P-plads ved og på grusvej omkring Feldborggård.

 

Løbskort: 

O-Kort, Nordre Feldborg Plantage, Rettet i 2018.

Målestok: 1:10.000 og 1:7.500. Ækv. 2,5 m.

De trykte kort er på vand- og rivfast papir.

 

Print selv kort:

Der vil være mulighed for, at deltagerne selv kan printe kortet. Deltagere der selv printer deres kort skal også tilmelde sig og betale samme startafgift som øvrige deltagere.

Kortene vil kunne printes fra arrangementets hjemmeside fra fredag d. 5. februar kl. 19.00.

 

Terræn:

Flad, let til svært gennemløbelig midtjysk plantage med mange stier. Der er sket en del fældning og udtynding. 

 

Baner:

Bane 1: Ca. 20 km. Svær, 1:10.000

Bane 2: Ca. 16 km. Svær, 1:10.000

Bane 3: Ca. 10 km. Svær, 1:10.000

Bane 4: Ca. 6 km. Svær, 1:7.500

Bane 5: Ca. 3,5 km. Svær, 1:7.500

Bane 6: Ca. 6 km. Mellemsvær, 1:7.500

Bane 7: Ca. 4 km. Let, 1:7.500

 

Poster:

Posterne markeres kun med orange/hvid skærm og kontrolnummer.

 

Tidtagning:

Løbet er uden tidtagning. Det opfordres til, at deltagerne lægger deres track op i O-Track. Dertil - som forsøg - ved anvendelse af MapRunF.

 

MapRunF:

Som forsøg vil der ved løbet blive tilbudt, at deltagerne kan anvende MapRunF.

MapRunF er et program, som kan bruges til orienteringsløb som erstatning for Emit og til at lave en resultatliste.

MapRunF er udviklet i Australien og er støttet af det australske forbund. Det skal anvendes sammen med din smartphone.

Se mere omkring MapRunF. Tryk her

Bemærk, at vejledningerne på linket er under opdatering. Vi vil forsøge at have dem så godt på plads som muligt inden d. 7. februar 2021.

 

Løbstidspunkt:

På grund af Covid-19 forsamlingsforbud tilrettelægges løbstidspunktet efter startinterval princippet, mellem kl. 08.30 og 14.00.

 • Max 5 startende deltager pr. 10 min. (Fri start).
 • Første startinterval kl. 08.30 – 08.40
 • Næste startinterval kl. 08.40 – 08.50 osv.
 • Sidste startinterval kl. 13.50 – 14.00

Max tid:

3 time.

 

Tilmelding: 

For at håndtere Covid-19 forsamlingsrestriktioner vil tilmeldingen ikke ske gennem O-Service, men via en formular og med tidsinterval.
Samtidig med tilmeldingen vælges der et ledigt starttidspunkt (tidsslots). Det vil være efter først til mølle-princippet. Max. 5 tilmeldte i hvert tidsinterval (Pr. hvert 10 min.). De enkelte tidsinterval vil forsvinde når de er fyldt op.

 • Tilmelding Tryk her
 • Max antal deltager 160.
 • Tilmeldingen skal være os i hænde senest d. 4. februar 2021 kl. 1900.
 • Ændringer til tilmeldingerne sendes på e-mail til: SkiveAMOK@gmail.com senes onsdag d. 3. februar kl. 19.00. Emne. Ændring til Vinterlang 2021-4. 

Eftertilmelding:

Ingen.

 

Startafgift:

 • 60 kr. for voksne (over 20 år).
 • 40 Kr. for børn (til og med 20 år).
 • Indbetalt på klubbens konto: 8500 – 0003502252 eller på MobilePay nr. 2882ZC

Bemærk at startafgiften først skal betales fra fredag 5. februar og senes 17. februar 2021.


Startafgiften vil blive anvendt til betaling af korttrykning og DOF-afgift. Det resterende beløb vil blive doneret til Nordkredsens Venner.

 

Stævneplads, væske m.v.: 

På grund af Covid-19 vil der ikke blive etableret stævneplads, kiosk, toilet og mulighed for væske. Kun vejvisning til P. start, mål m.v.

Det vil være deltagernes eget ansvar at medbringe instruktion, startliste og væske.

Bemandingen i stævneområdet vil være på et minimum.

 

Startliste: 

Startlisten opdateres samtidig med at en deltager tilmelder sig. Tryk her

 

Den officielle startliste vil blive offentliggjort på arrangementets hjemmeside fra fredag d. 5. februar 2021.

 

Start og kortkasser:

Ved start vil der være sprit og kortkasser med trykte kort:

 • Hold afstand til andre deltagere.
 • Anvend håndsprit inden du tager kortet.
 • Berør kun det kort du skal bruge og giv det ikke til andre.

Sikkerhed:

Deltagelse i arrangementet er på deltagernes eget ansvar. Vi vil dog gerne have styr på, at alle der starter ud på O-løbet også er kommet i mål.

 • For deltager der kommer alene anmodes vi derfor om, at de medbringer et lille kort med navn, tlf.nr. bane nr. og oplysninger på en aftalt kontaktperson. Kortet hænger deltageren op - inden der startes ud på O-løbet - i en klemme på en tøjsnor, der er opsat ved mål.
 • Når deltageren er kommet i mål, tages deltageren den ned (med) igen. Derved har vi mulighed for at have styr på dem, der kører alene, også er kommet hjem fra skoven.
 • Alle andre der kører i sammen bil, skal selv holder styr på at alle der var med til løbet, også er med fra løbet.

Vejledning og Covid-19:

Tag de nødvendige forholdsregler i forhold til Corona-smittefaren:

 • Undgå kontakt med andre end personer fra egen husstand, både før, under og efter løbet.
 • Undlad samkørsel med andre familier til løbet.
 • Parker med afstand og hold god afstand til andre.
 • Ankom til arrangementet så tæt på starttidspunktet som muligt.
 • Blive i bilen til nogle få minutter før starttidspunktet.
 • Berør kun det kort du skal bruge og giv det ikke til andre. Anvend håndsprit inden du tager kortet.
 • Undgå kødannelse ved start og mål.
 • Gå direkte fra start til bilen efter
 • Husk at virus primært smitter gennem væske. Når vi løber, bliver vejrtrækningen forceret, og der er risiko for, at vi ved passage af andre løbere, kommer til at indånde hinandens udåndingsluft. Vi foreslår derfor, at der i skoven holdes en generel afstand på ca. 5-10 meter.
 • Generelt skal I tænke jer godt om og følge myndighedernes anbefalinger, så vi kan gennemføre O-løb til glæde for så mange som muligt.
 • Vi håber at I vil tage godt imod denne mulighed for at komme i skoven med et O-kort i hånden.

 Instruktion:

Instruktionen er indarbejdet i indbydelsen.

Tilføjelser og de nøjagtige banelængder, postantal vil blive indarbejdet senest d. 4. februar 2021.

 

Løbskontakt:

Stævneleder: Gert Johannesen, tlf. 2129 9845, Skiveamok@gmail.com

Banelægger: Gert Johannesen, Skive AMOK

Banekontrol: Niels Filtenborg og Viggo Poulsen, Skive AMOK

Stævnekontrollant: Jess Rasmussen, Viborg OK

 

God tur! 

 

 

 

 

 

 

Møllersport deltager i Vinterlang 2021-4.

 

Har du bestilt varer hos dem, vil varerne kunne medtages og udleveres ved Vinterlang 2021-4. Se hvordan Tryk her

 

Indbydelse

 

Udskriftsvenlig  indbydelse. Tryk her

 

Kortfiler (print selv):

 

Bane 1: A3 eller A4-1 + A4-2

Bane 2: A3 eller A4-1 + A4-2

Bane 3: A3 eller A4-1 + A4-2

Bane 4: A4

Bane 5: A4

Bane 6: A4

Bane 7: A4

 

O-track:

 

Husk! at tracke i O-track. Tryk her

 

MapRunF

 

MapRunF er et program, som kan bruges til orienteringsløb som erstatning for Emit og til at lave en resultatliste.

 

Prøv det og vær med til at teste systemet. Se hvordan Tryk her