Skive Sprinten 19. maj 2018

Indbydelse - Instruktion - Startliste etape 1 - Startliste Etape 2Resultatliste - Foto

 

Skive AMOK indbyder til Skive Sprinten lørdag den 19. maj 2018.

 

Løbet afvikles over to etaper med resultater for hver etape og et samlet resultat.

 

Løbet indgår som 3. afdeling af Dansk Sprint Cup 2018.

 

Klassifikation:

C-løb, ***

 

Dato:

Lørdag den 19. maj 2018.

 

Sprint Cup 2018:

Løbet er 3. afdeling af Dansk Sprint Cup 2018 Link

 

Løbsområder:

Etape 1: Krabbesholm Skov.
Etape 2: Skive By.

 

Kort:

Krabbesholm Skov og Skive By, Målestok 1:4.000. Ækvidistance 2,5m. Begge kort er tegnet efter sprintnormen og revideret i 2018. Kortene er printede på riv- og vandfast papir.


Terræn:

Krabbesholm Skov, 1. etape:
Krabbesholm Skov ligger langs Skive fjord. Beplantningen består hovedsageligt af bøg. Den er moderat til stærkt kuperet. Der er en del grøfter og slugter og et afvekslende stibillede. En spændende og meget afvekslende skov.

 

Skive By, 2. etape:
Byområde med snørklede gader, boligblokke, butikker, skole, parcelhuse og grønne områder. Mange veje, stier, porte, gennemgange osv. Moderat kupering.

 

Påklædning:

Krabbesholm Skov har karakter af almindeligt O-løb, så det kan anbefales at anvende almindeligt O-tøj og sko.
Skive by har karakter af byløb. Bemærk at der ikke må løbes i sko med pigge.


Mødested:

Afmærkning fra vejkryds, Østerbro/Engvej, 7800 Skive, koordinat 56°33'50.1"N 9°2'8.7"E.
P-plads på Dyrskuepladsen, Havnevej, 7800 Skive.
Herfra ca. 300 - 400 m. til stævnepladsen.

 

Stævneplads, center:

Parkområde i tilknytning til Skive Stadion. Anvendes ved begge etaper.

 

Klasse/sværhedsgrad/banelængde:

 

Klasse

Sværhedsgrad

Ca. længde

Indgår i Dansk Sprint Cup 2018

D10

Grøn - Begynder

1,5 km

 

D-12

Hvid - Let

1,8 km

Ja

D-14

Gul - Mellemsvær

2,0 km

Ja

D15C

Hvid - Let

1,8 km

 

D-16

Sort - Svær

2,0 km

Ja

D17B

Hvid - Let

1,8 km

 

D-20

Sort - Svær

2,7 km

Ja

D21

Sort - Svær

2,7 km

Ja

D21B

Gul - Mellemsvær

2,0 km

 

D21C

Hvid - Let

1,8 km

 

D35

Sort - Svær

2,7 km

 

D35B

Gul - Mellemsvær

2,0 km

 

D40

Sort - Svær

2,0 km

 

D45

Sort - Svær

2,0 km

 

D50

Sort - Svær

2,0 km

 

D55

Sort - Svær

2,0 km

 

D60

Sort - Svær

2,0 km

 

D65

Sort - Svær

2,0 km

 

D70

Sort - Svær

2,0 km

 

H10

Grøn - Begynder

1,5 km

 

H-12

Hvid - Let

1,8 km

Ja

H-14

Gul - Mellemsvær

2,0 km

Ja

H15C

Hvid - Let

1,8 km

 

H-16

Sort - Svær

2,7 km

Ja

H17B

Hvid - Let

1,8 km

 

H-20

Sort - Svær

3,0 km

Ja

H21

Sort - Svær

3,0 km

Ja

H21B

Gul - Mellemsvær

2,0 km

 

H21C

Hvid - Let

1,8 km

 

H35

Sort - Svær

3,0 km

 

H35B

Gul - Mellemsvær

2,0 km

 

H40

Sort - Svær

2,7 km

 

H45

Sort - Svær

2,7 km

 

H50

Sort - Svær

2,7 km

 

H55

Sort - Svær

2,0 km

 

H60

Sort - Svær

2,0 km

 

H65

Sort - Svær

2,0 km

 

H70

Sort - Svær

2,0 km

 

 

Åbne baner:

Der er mulighed for at tilmelding på dagen.
De åbne baner er de samme som ordinære baner.
De åbne baner sælges fra stævnekontoret på stævnepladsen så længe oplaget rækker. Når fortrykte kort for de enkelte klasser er opbrugt, henvises der til øvrige relevante klasser.
Tilmeldte på dagen deltager i konkurrencen i de tilhørende klasser.
Der tillægges 20 kr. til startafgiften ved tilmelding på dagen.


Kontrolsystem:

EMIT elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem.
Løberne kan anvende egne EMIT-brikker og har selv ansvaret for at brikkerne virker.
Briknummer skal opgives ved tilmelding. Leje af brik koster 15 kr.


Afstande:

Parkering til stævneplads: Ca. 300 - 400 m
Stævneplads til start i Krabbesholm Skov: Ca. 800 m.
Stævneplads til start i Skive By: Ca. 500 m.

 

Start:

Første start, etape 1 i Krabbesholm Skov kl. 12.00
Første start, etape 2 i Skive Midtby kl. 14.30
Styret start med minimum 1 minut mellem løbere i samme klasse.

 

Præmier:

Der er præmier til nr. 1-3 i ungdomsklasserne op til og med H/D16.

 

Kiosk:

På skive stadion.

 

Omklædning/Bad:

På Skive Stadion.

 

Toiletter:

På Skive Stadion.

 

Børneparkering:

Ingen.

 

Børnebane:

Ingen

 

Tilmelding:

Klubvis tilmelding senest den 11. maj kl. 23.59 via O-service.

 

Tilmeldingsmodtager:

Gert Johannesen, Møllebakken 4, 7800 Skive.
Nummer på egen EMIT-brik skal fremgå af tilmeldingen.
Hvis intet briknummer anføres, opfattes det som ønske om leje af brik.
Ingen eftertilmelding - der henvises til køb af åbne baner på dagen.

 

Startafgift:

Begge etaper: D/H -21: 80 kr. D/H21- 100 kr.
En af etaperne: D/H -21: 60 kr. D/H21- 80 kr.
Leje af EMIT-brik: 15 kr.

Startafgift og betaling for leje af brik indbetales klubvis til Skive AMOK samtidig med tilmeldingen på konto 8500-0003502252
Husk at angive klubnavn på indbetalingen.

 

Instruktion og startlister:

Offentliggøres på www.skiveamok.dk senest onsdag den 16. maj og ophænges på stævnepladsen.

 

Stævne-organisation:

Stævneleder: Gert Johannesen Skive AMOK
Banelægger i Krabbesholm Skov: Niels A.K. Hansen, Skive AMOK
Banelægger i Skive By: Erik Flarup, Skive AMOK
Banekontrol i Krabbesholm Skov: Niels F. Mortensen, Skive AMOK
Banekontrol i Skive By: Jacob Gade, Viborg OK
Stævnekontrol: Keld Gade, Viborg OK
Dommer: Asger Kristensen, Herning OK

 

Oplysninger:

Ved stævneleder Gert Johannesen, Møllebakken 4, 7800 Skive.

Tlf. 2129 9845 – e-mail: SkiveAMOK@gmail.com