Skolesamarbejde

Siden er under udarbejdelse. Der vil løbende blive lagt nyt materiale på siden.

 

Skolesamarbejdet mellem skolerne i Skive og Skive AMOK har til formål at fremme interessen for orienteringsløb hos børn og unge i skolen, samt at give idrætslæreren mulighed for orienterings-aktiviteter med høj kvalitet i idrætsundervisningen. Udover selve idrætten Orientering, så kan idrætten anvendes bredt til tværfaglige aktiviteter, hvor andre fag end idræt involveres.

 

Hvad indeholder skolesamarbejdet?

 

Skolesamarbejdet skal gerne gøre det lettere at være idrætslærer i skolen. Skive AMOK tilbyder pakker til skolerne indeholdende kort og faste poster, så lærerne ikke skal sørge for rutelægning og fremskafning af et passende kort selv.

 

Hvis idrætslærerene eller skoler har brug for andet materiale eller støtte end det der kan findes på denne side, må de kontakt Skive AMOK eller idrætskoordinatoren i Skive Kommune.

 

Bemærk, at Skive AMOK har brug for tid til at kunne udarbejde det materiale eller finde den støtte der evt. efterspørges. Derfor skal idrætslærerene kontakte klubben betids. Gerne som minimum to uger før materialet eller den ønskede støtte ønskes anvendt.     

 

Kortfilerne er store og åbner derfor langsomt i PDF format.

 

Efterårsferieløb for hele familien

 

Find rundt til skulpturerne i Skive By

God tur i skoven!

 

Skive By (Skulpturløbet)

Krabbesholm Skov

Havbjerg Skov

Skive Plantage

Skive Plantager nordøst 

 

Skive Gymnasium 

Ådalskolen

Links:

Foldere mv.:

Videoklip:

Yderligere information, så kontakt:

 

Gert Johannesen

Skive AMOK

Mail: skiveamok@gmail.com

Telefon: 2129 9845 

 

Holger Hvid Olesen

Idrætskoordinator, Skive Kommune

Mail: hoho@skivekommune.dk

Telefon: 6126 6725

  

Michael Carstens

Fritidsmentor, Ungdomsskolen i Skive

Mail: mrca@skivekommune.dk

Telefon: 6168 0406