Dommere & hjælpere

På denne side vil dommer- og hjælperlister blive offentliggjort forud for stævnerne.

 

 

Oversigt over dommere og hjælpere til DM Ungdom i weekenden 2. - 3. marts 2024:

Opdateret vejledning for banedommere ses/hentes HER (LINK)

 

Mødetid

Alle hjælpere og dommere bedes om at møde 30 minutter før øvelsesstart ved de tekniske øvelser, 60 min. før ved stangspring og 15 minutter før ved løbeøvelserne. Øvelseslederen møder 60 min før og sikrer sig, at øvelsesstedet er klargjort.  

 

Dommerpligt

Klubberne i vest har dommerpligt jf. DAF's regler. På baggrund af tidligere års klubtilmeldinger/antal starter er der på dommerlisterne anført klubnavne på de klubber, som Skive AM forventer dommerpligten indfriet hos. Indledningsvis er det kun banedommere i løb der forventes behov for. Klubberne bedes evt. bytte dommerpligterne indbyrdes samt oplyse navne på banedommere til Skive AM senest ved tilmeldingsfristens udløb.

  

Dommermøder

Afholdes lørdag kl. 09.00 (DMU) i VIP-lokalet på 1. sal over cafeteriet. Øvelsesledere og jurymedlemmer anmodes om at være til stede. 

 

 

Tina Ibsen

Tlf.nr.: 61 78 83 35

E-mail

 

eller

 

Knud V. Hansen

Tlf.nr.: 21 96 40 98

E-mail

 

 

Hovedsponsor

DMU Inde 2024

 

arenaen-widejpg