Dommere & hjælpere

På denne side vil dommer- og hjælperlister blive offentliggjort forud for stævnerne.

 

 

Oversigt over dommere og hjælpere til DM-inde i weekenden 16. - 17. februar 2019

 

Oversigt over dommere og hjælpere til DMU-inde i weekenden 23. - 24. februar 2019

OBS - dommermøde DMU flyttet til 08.45 lørdag

 

Vejledning for banedommere 

 

Dommerpligt

Klubberne i vest har dommerpligt jf. DAF's regler. På baggrund af tidligere års klubtilmeldinger/antal starter er der på dommerlisterne anført klubnavne på de klubber, som Skive AM forventer dommerpligten indfriet hos. Indledningsvis er det kun banedommere i løb der forventes behov for. Klubberne bedes evt. bytte dommerpligterne indbyrdes samt oplyse navne på banedommere til Skive AM senest ved tilmeldingsfristens udløb.

  

Dommermøder

Afholdes lørdage hhv. kl. 10.30 og 09.00 (DMU) i VIP-lokalet på 1. sal over cafeteriet. Øvelsesledere og jurymedlemmer samt en repræsentant fra DAF anmodes om at være til stede. Dommermøde for kapgang afholdes lørdag kl. 11.00 ved sekretariatet.

 

Mødetid

Alle hjælpere og dommere bedes om at møde 30 minutter før øvelsesstart ved de tekniske øvelser, 60 min. før ved stangspring og 15 minutter før ved løbeøvelserne. Øvelseslederen møder 60 min før og sikrer sig, at øvelsesstedet er klargjort. 

 

Vil du hjælpe til !!!

 

Meld dig som hjælper, kontakt

Tina Ibsen

Tlf.nr.: 61 78 83 35

E-mail

 

eller

 

Kim Risvig

Tlf.nr.: 60 86 10 10

E-mail