Aflyst!! - Klubtur 28. April: Skjern Å Running Challenge - Aflyst!!


Klubturen, Skjern Å Running Challenge er aflyst p.g.a.manglende tilmelding 

Mvh. Motionsudvalget