Info til nye trænere

Skive Atletik- og Motionsklub - Info til nye trænere

Her er samlet lidt info til nye trænere. 
 
Velkommen i trænergruppen.
Du vil blive tilknyttet en løbegruppe, hvor I indbyrdes finder ud af at dele træneropgaverne. Typisk er du træner hver 3. onsdag med fast makker.
 
Vigtigt at du er med som bagtrop de første gange,  - med forskellige trænere, så du bliver inspireret til at tage teten og være fortrop.
 
Vi har visse regler, vi alle følger under træningen. Alle følges ud og hjem. Vi følges ad over vejene. Vi benytter fortrinsvis fodgængerfelter.
 
Trænervest og T-shirt får du hos Bente Søballe
SAM Motion giver 50 % tilskud til GPS-ur. Max 750 kr. Kontakt Finn!
 
Du vil løbende få tilbudt træner kurser fra DGI, fortrinsvis heldagskurser.
 
Trænermøde afholdes 2 gange årligt, forår og efterår, på onsdage kl. 19-21. Til disse møder skiftes holdene til at sørge for forplejning (brød, pålæg m.m.)
 
Fællesspisning afvikles på onsdage, 3 gange årligt for alle løbere. Her spiser trænerne gratis. Der er speciel tilmelding for trænere.
 
Første onsdag efter Skiveløbet har vi tradition for at mødes i skoven under løbet, hvor 7 km holdet serverer champagne/ anden læske.
 
Mandagstræning. Her løbes i grupper med fartholdere, i 5 forskellige tempi. Du er meget velkommen til at melde dig som fartholder. Der er to sommerruter, Ådalen og Krabbesholm Skov (7 km og 10 km) og 2 vinterruter, i Nord- og Sydbyen.
 
Alle aftaler lægges ind i kalenderen på hjemmesiden, Skiveam.dk/ motion/keeponrunning.
 
I forbindelse med Skiveløbet inviteres alle løbere til gratis fortræning i SAM i hele august måned.
Her har vi de sidste to år stillet trænere til rådighed hver søndag kl.17.30. Der er trænere på i relation til ruterne 2,7 km, 5,3 km og 9,3 km.
Det er 3 km trænerne der er ansvarlige for 2,7 km
Det er 5 og 7 km trænerne, der er ansvarlige for 5,3 km
Det er 10 km trænerne, som er ansvarlige for 9,3 km.
 
 
Hilsen Bente

SENESTE NYT

Fur rundt 26 km

LØRDAG 4 JULI KL. 8.00

START FUR HAVN KL. 8.00 GUF OG KAFFE TIL BAGEFTER

NOGEN LØBER LANGS VANDET, OG ANDRE LØBER INDE PÅ Ø'EN

STARTGEBYR : GUF OG KAFFE TIL BAGEFTER

 

TURLEDER : KELD VEJLGAARD  …

Læs mere